Çizimlerde Kullanılan Kısaltmalar

 
Beden                        B
Göğsün en geniş yerinden yere paralel
Kalça                         K Kalçanın en yükdek yerinden yere paralel

Tüm boy                    Tb Baş dahil yere kadar
Bel                             Bl Beden ve kalça arasında kalan bel çukurundan geçmek üzere yere paralel
Arka uzunluk             Au Ense kemiğinden bele kadar arka ortasından ölçülür
Ön uzunluk (1)           Öu(1) Boyunla  omuzun birleştiği noktadan bele kadar
Ön uzunluk (2)           Öu(2) Ense kemiğinden bele kadar,Arka Yaka +Öu (1) bayanlarda
Arka genişlik              Ag Sırtt iki kol takım yeri arasından yere paralel
Beden boyu(1)           Bb(1) Baş hariç enseden yere kadar
Beden boyu(diz)        Bb(2) Baş hariç enseden dize kadar
Kalça düşüklüğü        Kd Bel ile kalça arası yandan ölçülür(kalçanın en yüksek yeri
Omuz genişliği            Og Boyun ile omuz başı arası
Üst kol boyu              Ükb Omuzdan dirseğe kadar(kol dirsekten 90 derece kıvrılır)
Kol boyu                   Kb Omuzdan bilek kemiğine kadar(kol dirsekten 90 derece kıvrılır)
İç kol boyu                İkb Kol altından bileğe kadar (kol düz tutularak)
Üst kol genişliği         Ükg Üst kolun en geniş yerinden yere paralel
Bilek genişliği             bg Bilek kemiği üzerinden bilek genişliği
Boyun çevresi            Bç Bedende yakanın takılma yerinden
Göğüs düşüklüğü       Gd Boyunla omuzun birleştiği naoktadan göğüse kadar(sadece baynlarda)
Yan boy                    Yb Belden yere kadar
İç boy                        İb Ağ bitiminden yere kadar
Topuk genişliği           Tg Ayak bileğinden Topuğa doğru dagonal
Kumaş Katı               K.K  
Düz  boy ipliği            D.P.İ  
   
   

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder